Blog

Wees welkom bij het webinar op 16 november 2022, 20-21uur Webinar Zicht op Buiten voor Ouders: Help! Hoe krijg ik mijn kind naar buiten? Lees en meld je aan!

AFTRAP OOGFONDS CAMPAGNE: KNIKKER MYOPIE DE WERELD UIT! 6 JULI 2022 https://oogfonds.nl/nieuws/koningin-maxima-lanceert-campagne-myopie/

In gesprek over 20-20-2

Save-the-Date  15 juni 2022  20:00 uur – 21:00 uur Webinar Zicht op Buiten voor Ouders: Help! Hoe krijg ik mijn kind naar buiten? Lees en meld je aan!

Verkiezingsoproep: Speel en Chillbeleid in alle gemeenten!

Elke gemeente moet een Speel- en Chillbeleid hebben. Met deze oproep wil Stichting voor Werkende Ouders het buitenspelen op de agenda zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14-16 maart. Lees hier voor meer! Het netwerk ‘Zicht op Buiten’ sluit zich hier zeker samen met andere partijen bij aan, want zoals in ons White Paper al staat: Wij, het netwerk ‘Zicht op Buiten’, doen daarom een oproep om mee te denken en handelen aan alle betrokkenen, ouders en andere opvoeders, individuele medewerkers en organisaties in het onderwijs, gezondheidszorg, sport, werkgevers en werknemers, gemeenten en andere overheden.
Hoe kunnen we bereiken dat alle kinderen en jeugd in Nederland binnenkort minimaal twee uur per dag buiten spelen?

Nieuws februari: Op 20-2 jongleert Hilversummer Dylan 20 seconden lang met 2 ballen in de lucht! Kijk hier: Dylan_in_actie en Ashwin ook: 20-20-2,_doe_mee

Kijk voor meer via: TikTok #ffwegkijken

Waarom: Lees over de zorg voor ogen via deze link.

De context verandert

Veel ontwikkelingen in de samenleving leiden ertoe dat kinderen en jongeren minder buiten zijn of buiten spelen. Meer beeldschermgebruik, minder beweging, veiligheidsdenken (‘niet vallen!’), dit alles draagt bij aan o.a. meer bijziendheid, slechtere motoriek, een slechtere (zit)houding, overgewicht, verslaving en onzekerheid onder jongeren.

De veranderaars

Veel professionals en organisaties zijn bezig deze trend te keren, ieder vanuit eigen perspectief. Het netwerk ‘Zicht op Buiten’ bestaat sinds begin 2018, op initiatief van Vasanthi Iyer (arts Maatschappij & Gezondheid / AJN ambassadeur VisusInzicht), en wil graag energie en ideeën vanuit betrokkenen bundelen, om samen een beweging op gang te brengen zodat kinderen en jongeren meer buiten zijn en buiten spelen.

Lange termijn doelen

  • Beweging op gang houden en versterken (‘inktvlek’)
  • Bijdrage van professionals en organisaties bundelen, multidisciplinaire samenwerking
  • Bewustwording creëren en maatschappelijk draagvlak krijgen bij ‘publiek’ (ouders, scholen, kinderen en jongeren) over het belang van buiten zijn / buiten spelen