Hoogtepunten van 2022, een overzicht van de activiteiten netwerk ‘Zicht op Buiten’.

januari-februari:
Voorbereiding website www.zichtopbuiten.nl en lancering rondom project Oogfonds Valentijnsdag ‘Blijven zien waar je van houdt’. Prijsvraag uitgezet: Op 20-2 jongleert Hilversummer Dylan 20 seconden lang met 2 ballen in de lucht! Kijk hier voor de winnaars: Dylan_in_actie en Ashwin ook: 20-20-2,_doe_mee

maart:
Actie Anita Waldram, jeugdarts GGD Fryslân. Opnemen van de 20-20-2 regel in de, niet alleen digitale versie maar ook in de papierenversie, van het groeigids:
https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/media/beeldschermtijd
Actie Marjet Winsemius, directeur Stichting voor Werkende Ouders: Buitenspelen op de agenda in het kader van de gemeenteraadsverkiezing van 14-16 maart 2022. Zie: Speel en chillbeleid.

april: – Gerda Koornstra, netwerkpartner en IVN-natuurgids, aandacht voor 20-20-2 bij IVN (omgeving Zeewolde).

-Proefschrift Clair Enthoven met nieuwswaarde JGZ-praktijk en rol Zicht op Buiten als netwerk.

mei-juni:-Bijeenkomst en viering 5e lente, fysiek bij NCJ (Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid).
-Webinar voor ouders: ‘Help! Hoe krijg ik mijn kind 2 uur naar buiten?’

juli:
-Lancering Oogfonds campagne ‘Myopie de wereld uit’ en pitch bij Hare Majesteit Koningin Maxima, zie foto!

Het netwerk onder de aandacht gebracht!

-Artikel online, over brildragerschap bij kinderen in Nederland: https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-022-03467-z

nazomer-september:
-Het internationale myopie congres in Rotterdam van 4-7 September was indrukwekkend. Interessant genoeg wordt in Estland onze 20-20-2 regel andersom geformuleerd, in 2-20-20, met nadruk op het 2 uur buiten zijn.
oktober:
-Op het EUSUHM (European University School and University Health Medicine, Public Health) congres in Split, Kroatië, onderzoeksresultaten zijn door Vasanthi Iyer gedeeld maar ook netwerkactiviteiten zoals de 20-20-2 regel tijdens sessie 7.1. Zie ook abstract op bldz. 46:
https://eusuhm2022.conventuscredo.hr/wp-content/2022/09/eusuhm.pdf

november:
-10 november Oogfonds benefietgala, aanwezigheid Vasanthi als AJN ambassadeur VisusInzicht: https://oogfonds.nl/nieuws/prinses-beatrix-bij-viering-75-jaar-oogfonds/
-16 november Webinar voor ouders met ruim 100 inschrijvingen: https://www.ncj.nl/inspiratie/webinar-terugkijken-help-hoe-krijg-ik-mijn-kind-naar-buiten/
EN https://youtu.be/L93qdUcQv2k

Op de foto: Vasanthi Iyer (jeugdarts)-Caroline Klaver (oogarts)-Nickie Vialle (jeugdverpleegkundig)-Muriel Weltens (gezondheidsbevorderaar)-Marjet Winsemius (directeur namens Stichting voor Werkende Ouders).

-25 november Zicht op Buiten netwerkbijeenkomst bij Hogeschool van Utrecht;
december: Podcast Eef vd Worp, de rol van de jeugdgezondheid in preventie van myopie in relatie tot de context van het opgroeiende kind, zie: https://podcasts.apple.com/nl/podcast/verziend-de-myopie-podcast/id1614622962.

De toekomst biedt veel kansen! Zie ook het ‘Gezond en actief leven akkoord’waar zorgverzekeraars en gemeenten zich mee gaan bezig houden in 2023: Brief VWS aan gemeenten 2023