Waarom?

Zicht op Buiten: (oog)gezondheid behouden van de jeugd.
De context verandert

Veel ontwikkelingen in de samenleving leiden ertoe dat kinderen en jongeren minder buiten zijn of buiten spelen. Meer beeldschermgebruik, minder beweging, veiligheidsdenken (‘niet vallen!’), dit alles draagt bij aan o.a. meer bijziendheid, slechtere motoriek, een slechtere (zit)houding, overgewicht, verslaving en onzekerheid onder jongeren.

De veranderaars

Veel professionals en organisaties zijn bezig deze trend te keren, ieder vanuit eigen perspectief. Het netwerk ‘Zicht op Buiten’ bestaat sinds begin 2018, op initiatief van Vasanthi Iyer (arts Maatschappij & Gezondheid / AJN ambassadeur VisusInzicht), en wil graag energie en ideeën vanuit betrokkenen bundelen, om samen een beweging op gang te brengen zodat kinderen en jongeren meer buiten zijn en buiten spelen.

Lange termijn doelen

  • Beweging op gang houden en versterken (‘inktvlek’)
  • Bijdrage van professionals en organisaties bundelen, multidisciplinaire samenwerking
  • Bewustwording creëren en maatschappelijk draagvlak krijgen bij ‘publiek’ (ouders, scholen, kinderen en jongeren) over het belang van buiten zijn / buiten spelen

HOOGTEPUNTEN 2021

januari:
Monique van Bijsterveld, nieuwe directeur Oogfonds die ons netwerk aanmoedigt om activiteiten te blijven uitvoeren en een budget beschikbaar stelt, heel fijn!

februari:
Input Caroline Klaver, oogarts en epidemioloog Erasmus MC via Volkskrant artikel: Klik hier

maart:
Bijdrage Muriel Weltens, gezondheidsadviseur GGD Haaglanden bij het congres Gezonde School: Klik hier

mei:
Input Vasanthi Iyer, AJN ambassadeur VisusInzicht: Nieuwsbrief Oogfonds, 2 uur per dag naar buiten, want buitenlicht is onmisbaar.
Klik hier
Bijeenkomst netwerk Zicht op Buiten, voorjaar 2021.

juni:
Groeigids over beeldschermgebruik, via Anita Waldram uit GGD Fryslan geregeld: Klik hier
Webinar Zicht op Buiten in de Buitenspeelweek:
Klik hier

juli:
Artikel in TSG (n.a.v. het White Paper Zicht op Buiten), Natuurlijk naar buiten:
Klik hier

september:
Promotie van Clair Enthoven, Erasmus MC, onze netwerkpartner over lifestyle factoren bij de ontwikkeling van bijziendheid, haar cadeauverzoek was bijdragen aan Jantje Beton voor buitenspelen: Klik hier
Promotie van Jan Roelof Polling, Erasmus MC en Hoge School Utrecht, ook onze netwerkpartner: Klik hier

november:
Zicht op Buiten bijeenkomst en webinar ‘Beeldschermgebruik van kinderen verminderen! #hoe dan: Klik hier
Bijdrage Anita Waldram, onderaan paging 22, Nijntje Beweegdiploma: Samenwerken vanuit de JGZ
Klik hier
Last but not least, de toekomst biedt hoop, lees wat er in de coalitieakkoord staat: Klik hier
en de uitingen van Michael van Praag en Vasanthi Iyer, vastgelegd door Indy
Korenkamp: Klik hier
Het netwerk ‘Zicht op Buiten’ gaat verder aan de slag in 2022 (Twenty Twenty-Two) met nog meer aandacht voor gezonde kinderogen!