Waarom?

Zicht op Buiten: (oog)gezondheid behouden van de jeugd.
De context verandert

Veel ontwikkelingen in de samenleving leiden ertoe dat kinderen en jongeren minder buiten zijn of buiten spelen. Meer beeldschermgebruik, minder beweging, veiligheidsdenken (‘niet vallen!’), dit alles draagt bij aan o.a. meer bijziendheid, slechtere motoriek, een slechtere (zit)houding, overgewicht, verslaving en onzekerheid onder jongeren.

De veranderaars

Veel professionals en organisaties zijn bezig deze trend te keren, ieder vanuit eigen perspectief. Het netwerk ‘Zicht op Buiten’ bestaat sinds begin 2018, op initiatief van Vasanthi Iyer (arts Maatschappij & Gezondheid / AJN ambassadeur VisusInzicht), en wil graag energie en ideeën vanuit betrokkenen bundelen, om samen een beweging op gang te brengen zodat kinderen en jongeren meer buiten zijn en buiten spelen.

Lange termijn doelen

  • Beweging op gang houden en versterken (‘inktvlek’)
  • Bijdrage van professionals en organisaties bundelen, multidisciplinaire samenwerking
  • Bewustwording creëren en maatschappelijk draagvlak krijgen bij ‘publiek’ (ouders, scholen, kinderen en jongeren) over het belang van buiten zijn / buiten spelen